History

Särkän historiaa

 

Uusi suomenkielinen purjehdusseura Merenkävijät ry perustettiin vuonna 1922 ja he tekivät vuokrasopimuksen Särkän saaresta aluksi 50 vuodeksi. Köyhä Suomen valtio halusi saada saaren kontrolliin ja siivotuksi venäläisten jäljiltä. Salakuljettajat pitivät saarta majapaikkanaan ja Merenkävijöiden yksi tehtävistä olikin häätää heidät saarelta. Vuokrasopimukseen kuului, että saarella tulee kesäisin asua telakkamestari, jolla on vihainen koira. Tämän vihaisen koiran sanotaan kerran paimentaneen saarella olleita lampaita niin ahkerasti, että yksi lammas hyppäsi Piper-salin ikkunasta läpi keskelle illallispöytää.

 

Särkän ravintolan on suunnitellut arkkitehti Oiva Kallio. Oiva Kallio on tunnettu funkkistyylistään ja saarella sijaitsee hänen ansiostaan myös Suomen ensimmäinen funkkissauna vuodelta 1932. Oiva Kallion itselleen suunnittelemassa kesäpaikassa, Villa Oivalassa, on samanlainen kipsinen laiva, kuin Särkänlinnan seinässä. Oiva Kallio oli yksi Merenkävijöiden perustajajäsenistä ja Merenkävijöiden onkin sanottu olevan arkkitehtien seura. Seuran pitkäaikaisiin jäseniin kuului myös muotoilija Paavo Tynell, joka suunnitteli ravintolasaliin uniikit valaisimet 40-luvulla. Seuran perustajajäsenistöön kuuluu myös muita merkkihenkilöitä, kuten senaattori Paasikivi ja Relander, kavereille Reissu-Lasse.

 

Vuoden 1952 Helsingin olympialaisten aikana Särkkä toimi purjehduskilpailujen tukikohtana. Kilpailuihin osallistui yhteensä 93 venekuntaa 29 maasta. Palkinnot jaettiin Särkässä ja saarelta löytyy edelleen alkuperäinen olympialaisissa käytetty palkintokoroke.

Särkästä tuli UNESCO:n maailmanperintökohde osana Suomenlinnaa vuonna 1991. Maailmanperintökohteet ovat luonto­ tai kulttuuriperinnön kannalta tärkeitä rakennuksia, rakennelmia tai luontokohteita.

 

History

 

The new Finnish sailing club, the Merenkävijät, was founded in 1922, and they made a lease on Särkkä island first for 50 years. The poor Finnish state wanted to get the island controlled and cleaned out after the Russians. Smugglers liked the island as their place of residence, and one of the Merenkävijäs tasks was to get them off the island. The lease included the shipmaster who should have an angry dog with him during the summer. This angry dog ​​is said had been shepherding so hard that one sheep jumped through the window of the Piper Hall right in the middle of the dinner table.

 

Särkkä restaurant is designed by architect Oiva Kallio. Oiva Kallio is well-known for functionalism and the island is also home to Finland’s first functionalist sauna in 1932. Oiva Kallio’s self-styled summer place, Villa Oivala, has a similar plastery ship than Särkänlinnas wall. Oiva Kallio was one of the founding members of Merenkävijät and Merenkävijät are said to be a club of architects. The long-standing members of the club also included designer Paavo Tynell, who designed unique lamps in the restaurant in the 40’s. The founding members of the club also includes other prominent figures, such as Senator Paasikivi and Relander, to friends called Reissu-Lasse.

 

During the 1952 Helsinki Olympic Games, Särkkä was the base for sailing competitions. A total of 93 boats from 29 countries participated in the competition. The prizes were awarded in Särkkä and the island’s prize pool remains the original Olympic Games prize pool.

 

Särkkä became a UNESCO World Heritage site as part of Suomenlinna in 1991. World Heritage sites are nature, or buildings, structures or nature sites important to the cultural heritage.